in

Trong vụ việc ở Củ Chi, Tuấn Khỉ sử dụng 5-7 viên khiến 4 người “ra đi”, 1 con bò sữ…

Trong vụ việc ở Củ Chi, Tuấn Khỉ sử dụng 5-7 viên khiến 4 người “ra đi”, 1 con bò sữa “hẻo”, và 1 người bị thương nặng. Những vết đạn khiến nạn nhân “ra đi” nằm ở những vị trí hiểm.

Chuyên gia tội phạm học nhận định nghi can Tuấn Khỉ rất hung hãn và có thể chống trả tới cùng vì “không còn đường lùi”.

Đọc tới đây mọi người sẽ hiểu tình hình đang nguy hiểm đến thế nào vì tới thời điểm này, vẫn chưa ai giáp mặt Tuấn Khỉ và hắn ta vẫn còn ẩn nấp, chưa lộ diện.

Trong vụ việc ở Củ Chi, Tuấn Khỉ sử dụng 5-7 viên khiến 4 người "ra đi", 1 con bò sữ... 1

What do you think?

Trả lời

UPDATE 18: CÂN NHẮC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC, DỪNG THỔI NỒNG ĐỘ CỒN

UPDATE 18: CÂN NHẮC CHO HỌC SINH NGHỈ HỌC, DỪNG THỔI NỒNG ĐỘ CỒN

TRUY NÃ TOÀN QUỐC VỚI LÊ QUỐC TUẤN, TỨC TUẤN KHỈ !

TRUY NÃ TOÀN QUỐC VỚI LÊ QUỐC TUẤN, TỨC TUẤN KHỈ !