in

Tối ngày 11/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: đã liên hệ được với người phụ nữ trốn…

Tối ngày 11/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: đã liên hệ được với người phụ nữ trốn khỏi khu vực cách ly Trung đoàn 123, bà Nguyễn Thị D. (44 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) hiện đã quay lại Pò Chài Trung Quốc, tuy nhiên bà trả lời : “Em còn một đống hàng đây này, chưa về được ngay đâu, bán xong em sẽ về”.

Không biết bằng cách nào bà D đã Vượt qua chốt canh gác của cảnh vệ, vượt qua lớp canh phòng của công an, vượt luôn qua cả biên phòng để sang Trung Quốc.

Công an đang tích cực vận động người phụ nữ quay về.

Tối ngày 11/2, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: đã liên hệ được với người phụ nữ trốn... 1

What do you think?

Trả lời

Chào mừng anh em đến với bản tin sáng của Beat ngày 04/02. Hãy theo dõi bản tin sáng…

Chào mừng anh em đến với bản tin sáng của Beat ngày 04/02. Hãy theo dõi bản tin sáng…

ĐỌC MÀ KHÔNG CẦM ĐƯỢC NƯỚC MẮT :(

ĐỌC MÀ KHÔNG CẦM ĐƯỢC NƯỚC MẮT :(