in

YêuYêu

Sugar Daddy của KFC Người đại diện mới của hãng KFC được tạo ra…

Sugar Daddy của KFC ?

Người đại diện mới của hãng KFC được tạo ra từ công nghệ CGI. Kế hoạch dùng đại tá ảo để câu follow trên Instagram của hãng sẽ kết thúc vào ngày 22/04/2019.

Nguồn: KFC, Lost bird
#KSC

Sugar Daddy của KFC Người đại diện mới của hãng KFC được tạo ra… 1

Sugar Daddy của KFC Người đại diện mới của hãng KFC được tạo ra… 2

Sugar Daddy của KFC Người đại diện mới của hãng KFC được tạo ra… 3

Sugar Daddy của KFC Người đại diện mới của hãng KFC được tạo ra… 4

Sugar Daddy của KFC Người đại diện mới của hãng KFC được tạo ra… 5

Sugar Daddy của KFC Người đại diện mới của hãng KFC được tạo ra… 6

What do you think?

50 Comments

Leave a Reply

    Trả lời

    Như thế này thì ai còn dám lấy vợ nữa, lương tháng đi làm…

    Như thế này thì ai còn dám lấy vợ nữa, lương tháng đi làm…

    ANH VẪN ĐẸP MÃI MÃI TUỔI 20 Liệt sĩ Phạm Ngọc Hùng, người đã…

    ANH VẪN ĐẸP MÃI MÃI TUỔI 20 Liệt sĩ Phạm Ngọc Hùng, người đã…