in

GiậnGiận DThươngDThương KhócKhóc KhùngKhùng HàiHài YêuYêu LạyLạy HayHay ĐệchĐệch

Chuyện kể rằng, nếu trên ngón trỏ tay trái của bạn có một vết…

Chuyện kể rằng, nếu trên ngón trỏ tay trái của bạn có một vết sẹo thì chứng tỏ người vô cùng thương yêu bạn ở kiếp trước không thể quên được bạn.

Và trong kiếp này người ấy vẫn luôn tìm kiếm bạn ?

 

Chuyện kể rằng, nếu trên ngón trỏ tay trái của bạn có một vết… 1

Chuyện kể rằng, nếu trên ngón trỏ tay trái của bạn có một vết… 2

Chuyện kể rằng, nếu trên ngón trỏ tay trái của bạn có một vết… 3

Chuyện kể rằng, nếu trên ngón trỏ tay trái của bạn có một vết… 4

What do you think?

51 Comments

Leave a Reply

    Trả lời

    Hình ảnh đau buồn nhất hôm qua :( không cầm được nước mắt khi…

    Hình ảnh đau buồn nhất hôm qua :( không cầm được nước mắt khi…

    Anh em tư vấn giúp mình hướng giải quyết…

    Anh em tư vấn giúp mình hướng giải quyết…